Orkest

Stedelijk lustrum orkest

Dank voor de vele aanmeldingen! Wij zijn aan het repeteren …

Bij voldoende belangstelling zal er bij de opening van het lustrum ook een koor van oud-leerlingen optreden.
De voorbereidingen daarvoor staan onder leiding van Felix van den Hombergh (examenjaar 1984).
Belangstellende zangers kunnen zich hiervoor aanmelden via:
orkest630@gmail.com